Instrukcja obsługi trasferu FTP - jak umieszczać pliki na serwerze?


FTP - Filezilla, umożliwia szybkie przesyłanie plików, a co najważniejsze pozwala na przesyłanie dużych plików pod względem wagi.
Program ten można pobrać ze strony producenta:
http://filezilla-project.org/download.php?type=client


Przesyłanie plików: - uruchamiamy program i pojawia się panel filezilla

 

1. W pierwsze okno wpisujemy lub kopiujemy następujący adres serwera: ftp.papillon.nazwa.pl
2. W drugie okno wpisujemy lub kopiujemy nazwę serwera: papillon_manufakturareklamy
3. W trzecie okno wpisujemy lub kopiujemy hasło do serwera: ManufakturA2010
4. Wciskamy szybkie łączenie...

 

1. Połączenie z serwerem przebiegło poprawnie.
2. W tym oknie są wszystkie pliki jakie znajdują się w danym momęcie na serwerze.

 

1. Najeżdżamy kursorem myszki na wskazany fragment i klikamy prawy przycisk myszki
2. Klikamy - utwórz katalog i wpisujemy nazwę katalogu, do którego będziemy przesyłać pliki z pracami. Po utworzeniu folderu wyszukujemy nasz folder i otwieramy go.

 

1. Narazie nasz nowy folder jest pusty
2. Tu widzimy nazwę naszego katalogu
3. W tym oknie wyszukujemy miejsce gdzie mamy zapisany plik lub katalog - czyli pulpit, lub inne dyski twarde.
4. Tutaj pojawia się nasz folder lub plik, folder otwieramy...
5. Przeciągamy nasz plik do okna nr 2
6. Pojawia się tutaj i zaznaczamy prawym klikiem
7. I wciskamy rozpocznij... plik będzie się przesyłał na serwer.