Przygotowanie pracy - druk wielkoformatowy

Prosimy zapoznać się z najważniejszymi wskazówkami, których znajomość jest istotna przy projektowaniu prac.


1. Preferujemy pliki w formacie PDF, TIFF, EPS.
2. Projekty dla druku wielkoformatowego nie wymagają spadów. Format wydruku to finalny format netto projektu.
3. Jeśli projektujesz baner lub inny materiał z opcjami takimi jak oczkowanie, zawijanie lub rękaw - pamiętaj o uwzględnieniu odpowiedniego obszaru bezpiecznego, w którym nie będą umieszczone teksty lub inne ważne elementy projektu (minimum 5cm).
4. Druk wielkoformatowy - to druk rolkowy. W związku z tym pewnym ograniczeniem jest szerokość rolki materiału, która może zostać zadrukowana. Dla każdego materiału - szerokość ta jest inna.
5. Rozdzielczość prac musi mieścić się w granicach od 90 do 150 dpi i jest zależna jest od rozmiarów projektu. Np. jeśli projektujesz duży baner - rozsądnie zastosować rozdzielczość projektu 90 dpi. Z kolei dla mniejszych naklejek z folii monomerycznej można użyć nieco większej rozdzielczość max. 150 dpi. Odpowiedni dobór rozdzielczości:
150 dpi - dla prac poniżej 3 m2
120 dpi - dla prac od 3 m2 do 6m2
90 dpi - dla wszystkich prac powyżej 6m2
6. Wymagamy prac w formacie 1:1
7. Aby uzyskać głęboką czerń w projekcie zalecamy stosowanie 100% K oraz 50 % C, 50 % M i 50% Y.
8. Projekt musi być przygotowany w rozbarwieniu CMYK
9. Wszystkie czcionki muszą zostać zamienione na krzywe.
10. Jeśli chcesz użyć opcji wycinania na ploterze, dostępnej dla folii samoprzylepnych, zastosuj się do poniższych instrukcji: Po przygotowaniu projektu w programie wektorowym (plik końcowy - eps) na kolejnej, osobnej warstwie nazwanej CutContour należy nanieść WEKTOROWY kontur stanowiący linię cięcia naszego obiektu. Grubość linii cięcia powinna być ustawiona na rozmiar WŁOSOWY (0,001mm). Linie cięcia powinny znajdować się na obrysach wycinanej grafiki. Dobrą praktyką przy tworzeniu projektów jest zaplanowanie pewnego marginesu błędu na poziomie 0,5 mm.